schneider                   omron

1990 lı yılların ortalarından itibaren gelişen mosfet teknolojisi ile birlikte DC motor sürücüleri yerini yavaş yavaş Ac motor hız kontrol cihazlarına bırakmıştır.Son dönem IGBT üretim maliyetlerininde önemli ölçüde düşmüş olması mikroişlemcilerdeki ekonomi hız kontrol cihazlarında önemli ölçüde ucuzlamaya neden olmuş ve bu cihazlar oldukca yaygınlaşmıştır.Her ne kadar yerli hız kontrol cihazı üreticileri varsada Geçmiş yıllarda dahil olduğumuz gümrük birliği anlaşmaları ile bu imalatçılarımız rekabette zora düşmüşler ve sektörde uzakdoğu imalatı ürünler yoğunluk kazanmıştır.

Ancak endüstrinin hemen hemen her motoru artık ac drive ile kontrol edilmeye başlandığından, makina sektörü belli bi rahatlamaya ve müşterilerde enerji tasarrufu ,üretim kalitesi ,motorların daha sağlıklı çalışması gibi birçok faydalar sunmuştur.Gelişen teknoloji ile birlikte boyutlarında da önemli küçülmeler olmuş, şebekeye gürültü veren cihazlar yerini daha sağlıklı yapıdaki cihazlara bırakmıştır.

KALKIŞ VE DURUŞ RAMPA AYARI
      Aşağıda HIZ KONTROL CİHAZLARININ belli başlı
avantajlarını ve kullanıcı dostu özelliklerini okuyabilirsiniz
7.Hız Düşürme
Tam yük torkunda hız referansının düşürüleceği

temel hız miktarını belirler. Yükte bir artış
olduğunda motor hızının düşürülmesi için
kullanılır. Bu fonksiyon normalde Master
Follower
uygulaması ile ilintilidir.
8.Dinamik Frenleme
Hızlı yavaşlamaya veya duruşlara ihtiyaç

duyulan uygulamalar sürücüye geri enerji
akışına neden olabilir. Dinamik bir fren bu
enerjiyi direnç üzerinde ısıya dönüştürür.
9.Dinamik Cevap
Yüksek performanslı uygulamalar hemen hemen her

zaman hız ve tork komutlarındaki değişimlerle giriş
değişimlerine anlık cevap verebilmesini gerektirir.
Dinamik cevap ne kadar yüksek olursa, cihaz bu
talepleri karşılamak için o kadar muktedir olur.
MASTER/SLAVE
V/F KONTROL YETENEKLERİ
6.Ortak Bara
Koordineli bir sistemdeki çoğul sürücüler içeren uygulamalar Ortak DC Bara
konfigürasyonunun avantajlarından faydalanırlar. Sürücüler AC şebeke yerine

DC Baraları ile birbirlerine bağlanırlar. Bu bağlantı, sürücüler arasında enerji
paylaşımını ve daha az komponent kullanılmasını mümkün kılar.
5.Kritik frekansları engelleme
Bazı uygulamaların, mekanizmaların (şaft,kayış vb) salınımına neden olan

mekanik rezonans noktaları vardır. Bu salınımlar hızlı bir şekilde mekanik
hatalara neden olabilir.
4.Dijital Giriş / Çıkış
Her uygulamanın belirli adetlerde dijital giriş çıkışa ihtiyacı vardır. Dijital giriş

çıkışlar genellikle sürücüyü kontrol etmek(Start,stop,jog vs.) ve sürücü
durumunu izlemek için kullanılır.
3.Analog Giriş / Çıkış
Her uygulamanın kendine özel değişik giriş çıkış adetlerine ihtiyacı vardır.

Analog giriş çıkışlar genellikle proses sinyallerini okumak ve sürücü
durumuna orantılı sinyaller üretmek için kullanılır. Analog giriş çıkışlar
genellikle Gerilim(0-10V) veya Akım(0(4)-20 mA) seviyesindedir.
Uygulama tarafından ihtiyaç duyulan tip ve adet sürücü ile uyumlu
olmalıdır.
2.Uzun Hızlanma / Yavaşlama
Sürücüler motorun ve yükün hızlanma ve yavaşlama sürelerini kontrol

edebilir. Bu özelliği, hız kontrol modunda iken çıkışın artması veya
azalması için geçecek süreyi kontrol eder.
1.Seçilebilir Hızlanma / Yavaşlama
Sürücü motor ve yük için birden fazla bağımsız hızlanma ve

yavaşlama oranını kontrol edebilir. Bu özellikler sürücünün hız
kontrol modunda çıkışı arttırmasının veya azaltmasının ne
kadar süre alacağını tayin eder.
10.Yüksek maksimum frekans
Birçok uygulama motor nominal hızında veya daha düşük hızlarda(tipik olarak

1500 d/dk 50 Hz) çalışmayı gerektirir. Yüksek hızlı değirmen veya sarıcı gibi bazı
diğer uygulamalarda bazen özel motorlar ile çok daha yüksek hızlarda çalışmak
gerekebilir.
11.Uzun motor kablosu
Motorların gerilim izolasyonları üretici firma tarafından belirlenir. Bu izolasyon

gerilimi çok düşük ise, motor tarafındaki gerilim yansımaları motorun zarar
görmesine neden olabilir. Bu durum özellikle motorun sürücüden uzak bir
mesafede olduğunda veya eski bir motor kullanıldığında daha önemli bir hal alır.
12.Aşırı yük torku
Uygulamalar, başlangıç, hızlanma ve normal çalışma durumlarında değişken

miktarlarda aşırı yüklenmelere ihtiyaç duyabilir. Bu aşırı yük kapasitesi sürücü
tarafından akım ve motor tarafından tork olarak sağlanmalıdır.
13.Pozisyon regülasyonu
Motor veya makine üzerindeki bir geribesleme cihazı, tipik olarak bir enkoder

veya resolver, sürücüye pozisyon bilgisi verir.Sürücü bu bilgiyi arzu edilen set
değeri ile karşılaştırarak yükün istenen pozisyone getirilmesi için çıkışını ayarlar.
14.Anlık enerji kaybı çalışması
Sürekli bir prosesi kontrol eden uygulamaların, kısa

enerji kesintileri nedeniyle durmaya tahammülü
yoktur. Proses 2-3 çevrim uzunluğundaki
kesintilerde çalışmaya devam edebilmelidir.
15.Sabit hızlar
Sürücülerin hız kontrolü tipik olarak

potansiyometre veya analog giriş kullanılarak
yapılır. Eğer belirli tekrar eden hızlar gerekiyor ise,
dijital girişlerin yardımı ile sürücünün önceden
belirlenen bu hızlarda çalışması sağlanabilir.
16.Dönen motoru yakalama
Yüksek ataletli ve düşük sürtünmeli uygulamalar,

durma komutu verildiğinde, anlık enerji
kesintilerinde veya arıza durumlarında serbest
duruşa geçer. Bu uygulamalrın birçoğunda, bu
durum ortadan kalktığında, yük, serbest duruş
hızına/yönüne eşitlenerek normal çalışmaya geri
dönmelidir.
ÇOK ÇEŞİTLİ ÇALIŞTIRILMA İMKANI
17.PID Çevrimi
Dahili bir fonsiyon,oransal,integral ve türevsel

kontrol sağlayan kapalı çevrim proses kontrolü
sağlar. PID fonksiyonu, bir analog girişi
okuyarak bu değeri set değeri ile karşılaştırır.
PID çevrimi sürücü çıkış frekansını ayarlayarak
(dolayısıyla prosesi) giriş değerinin set değerine
eşit olmasını sağlar.
18.Fan / Pompa Kontrolü
Birçok fan ve pompa kurulumunda geniş bir akış değişimi spekturumu vardır. Su ve atıksu sistemleri, prosesler, ve diğer

endüstriyel uygulamalar bu gruptadır. Mükemmel akış kontrolü,fan veya pompa üzerinde değişken hızlı bir sürücü kullanarak ve
diğer birimleri sabit hızda çalıştırarak elde edilir.
19.Kayma kompanzasyonu
Sincap kafesli motorlar yük altında kaymaya maruz kalır. Bu durumun kompanze edilmesi içinmotor torkunu arttıracak şekilde,

frekans yükseltilebilir.
20.Hız aralığı
Tüm uygulamalar,

maksimum sürekli
hızın minimum
sürekli hıza oranı
olarak tanımlanan
belirli bir hız
aralığında çalışır.
BİLGİSAYARDAN SÜRÜCÜ KONTROLÜ
21.Fonksiyon Blokları
(IEC 61131)
Bazı prosesler, PLC veya

lojik kontrolörler için basit
kalan bazı temel lojik
fonksiyonlara(zamanlayıcı,mantıksal
ve/veya vs) ihtiyaç duyar.
22.Mekanik Fren Kontrolü
Mekanik fren, sürücü enerjilendirilmediğinde veya dururken, motoru ve sürülen mekanizmayı sıfır hızda tutar
23.Tork Hafızası
Vinç, celaskar ve asansör gibi bazı uygulamalar, sürücünün çıkış vermediği durumda motoru ve yükü sabit tutmak için

mekanik fren kullanırlar. Bu frenin açılmasından önce, sürülen motor ve yükün geri kaçmasını engellemek için motorun
,yeteri miktarda akım çektiğini algılar.
24.Haberleşme
Birden fazla sürücü içeren uygulamalarda veya PLC veya bir başka süpervizör cihaz tarafından kontrol edilen sürücülerde

genellikle belirli bir ağ üzerinde haberleşme gerekebilir.
25.Rejeneratif çalışma
Bazı uygulamalarda, yerçekimi kuvveti, yükün statordaki döner alandan daha hızlı hareket ederek sürücüye geri enerji

akışına neden olabilir. Rejeneratif çalışma fonksiyonu bu fazla enerjinin şebekeye geri basılmasını sağlar.
26.Kapalı Çevrim Kontrol
Uygulamalar sıklıkla yük hıznın hassas bir şekilde ölçümünü gerektirir. Tipik olarak, motor şaftına bağlanan bir enkoder ile gelen

sinyaller şaft hızını gösterir. Böylece sürücü istenen duruma göre çıkışını ayarlayabilir. Kapalı çevrim en yüksek doğruluk ve
performansı sunar.