UZMANLIĞIMIZ

 

Rüzgar Elektrik'in elektrik-elektronik sistemleri konusunda proje ve taahhüt işlerinde uzmanlaştığı sistemler ve tesisler;

 

 • Aydınlatma armatürleri ve kumanda sistemi.

 • Alçak Gerilim (0,6/1 kV) enerji dağıtım sistemleri ve panoları.

 • Kesintisiz Güç Kaynağı ( UPS ) ve Jeneratör.

 • Orta Gerilim enerji dağıtım sistemleri ve panoları.

 • Topraklama ve yıldırımdan korunma sistemleri.

 • Bina otomasyon sistemleri: altyapı,kontrol ve izleme.

 • Zayıf akım sistemleri.

 • Yangın ihbar ve alarm sistemi.

 • Güvenlik, kartlı giriş, turnike ve CCTV sistemi.

 • Bilgisayar yapısal kablolama altyapısı ve telefon sistemi.

 • Seslendirme sistemi.

 • TV yayın sistemileri.

 • İş ve Alışveriş merkezleri.

 • Genel müdürlük binaları.

 • Fabrikalar.

 • Konutlar ve çok katlı binalar.

 • Ofis, Mağaza, Banka şubeleri.

FAALİYETLERİMİZ

 

Rüzgar Elektrik konularında uzman ekipleri ile sektöründe faaliyetlerde bulunmaktadır.

 

 • Elektrik işleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri, tespit ve öneriler.

 • Mimari proje üzerinden ilk elektrik tesisat etüt 1. keşiflendirme

 • İlgili mimari projelerin üzerine uygulamaya yönelik olarak elektrik tesisat projelerinin oluşturulması (Shop Drawing Proje).

 • İlgili elektriksel hesaplamalar ve elektrik malzemelerinin seçilmesi.

 • Uygulamada kullanılacak teknik şartnamelerin oluşturulması

 • İşle ilgili projenin saha uygulama detaylarının belirlenmesi ve resmi kuruluşlara (Tedaş, Belediye yönetimi) ilgili girişimler.

 • Uygulamada elektrik işlerinin inşaat ve mekanik işlerle ilgili, koordinasyonu sağlayıcı iş programının oluşturulması

 • Elektrik ile ilgili ilk resmi başvuruların yapılması ve şantiye elektriğinin açılması ile ilgili işlemler.

 • Keşiflendirilen sahanın elektrik işi malzeme ve montajlı olacak şekilde anahtar teslimi üstlenilmesi.

 • İşin projesinin teknik şartnamesine ve iş programına uygun olarak yürütülmesi. Sahadaki değişikliklerin ve bir takım taleplerin dizayn-ofis ile ilişkisinin sağlanması, projenin iş bitime göre bire bir oluşturulması. (As-Built Proje)

 • İş bitiminde işin resmi kurum ve kuruluşlara kabulünün yaptırılması.