1

Mimari proje üzerinden ilk elektrik tesisat etüt 1.keşiflendirme

6

Elektrik ile ilgili ilk resmi başvuruların yapılması ve şantiye elektriğinin açılması ile ilgili işlemler.

2

İlgili mimari projenin üzerine uygulamaya yönelik olarak elektrik tesisat projelerinin oluşturulması

7

Keşiflendirilen sahanın elektrik işi ile ilgili olarak malzeme ve montajlı olacak şekilde elektrik işlerinin yapımının anahtar teslimi üstlenilmesi.

3

İlgili elektriksel hesaplamalar ve elektrik malzemelerinin seçilmesi.

8

İş projesinin teknik şartnamesine ve iş programına uygun olarak yürütülmesi.

4

Uygulamada elektrik işlerinin inşaat ve mekanik işlerle ilgili koordinasyonu sağlayıcı iş programının ve kullanılacak teknik şartnamelerin oluşturulması.

9

Sahadaki değişikliklerin ve bir takım taleplerin dizayn-ofis ile ilişkisinin sağlanması ve projenin iş bitime göre bire bir oluşturulması.

5

İşle ilgili projenin saha uygulama detaylarının belirlenmesi ve resmi kuruluşlara (Tedaş, belediye ve avm yönetimi) ilgili girişimler.

10

İş bitiminde işin resmi kurum ve kuruluşlara kabulünün yaptırılması.